Home Donderdag, 16 Augustus 2018  | Home | Contact | Disclaimer
 
Welkom bij TARO Ventilatie?

In oudere woningen die gebouwd zijn tot rond halverwege de jaren ’70, van de vorige eeuw, zijn de woningen meestal uitgevoerd met een “natuurlijk” ventilatie systeem.

Dit systeem bestaat uit een natuurlijke lucht toevoer, middels roosters in ramen, en een natuurlijke afvoer via kanalen boven het toilet, de badkamer, en de keuken. Over het algemeen zijn deze systemen eenvoudig te onderhouden.

Veelal zijn in een later stadium deze woningen aangepast met een zogenaamde ventilatiebox, en deze apparaten dienen onderhouden te worden, alsmede de buizen die daarop zijn aangesloten.

Woningen die gebouwd zijn vanaf halverwege de jaren ’70, van de vorige eeuw, zijn over het algemeen gebouwd met een natuurlijke lucht toevoer systeem, en een mechanisch lucht afvoer systeem.
Dit heeft men gedaan in het kader van energie besparing.
natuurlijke lucht toevoer

Men bouwde de woningen met een nieuwe isolatie norm, die er voor zorgde dat de warmte langer in een woning bleef.
De mechanische lucht afvoer systemen zorgen voor een gezond binnen klimaat.

Deze systemen worden nu nog steeds toegepast zij het in beperkte mate. Indien zo’n systeem niet meer juist functioneert kunnen er allerlei klachten ontstaan zoals bv: kookluchtjes die lang blijven hangen, condensvorming op de ramen met name in de winter,  zeer dampige badkamers en niet te vergeten op verjaardagen waar veel gerookt wordt huiskamers vol met rook.

Maar ook klachten over gezondheid kunnen er ontstaan, zoals bv: veelvuldig hoofdpijn, concentratie problemen, kortademigheid, enz.

In de huidige nieuwbouw woningen zijn de systemen aangepast aan de eisen van deze tijd. De huidige eis is dat men een woning moet bouwen waarbij alle energie die een woning nodig heeft, zo duurzaam mogelijk wordt gebruikt.
mechanische lucht afvoer systemen

Daarmee is men op een punt gekomen dat er met warmte zuinig en duurzaam moet worden omgegaan.

Daarmee is het balans ventilatie systeem ontstaan.  
Het balans ventilatie systeem zorgt er namelijk voor dat de warmte die in de woning aanwezig is, kan worden hergebruikt, en de koudere lucht van buiten voorverwarmt. Dit systeem bestaat uit een zogenaamde warmte terug win unit (WTW) met een mechanisch luchtafvoer systeem.
Dit heeft als groot voordeel dat het energie verbruik op verwarmen aanzienlijk lager is dan de woningen die hiervoor zijn besproken.

Echter deze systemen dienen wel zeer goed ingeregeld en onderhouden te worden. Indien dit niet gebeurd kunnen er gezondheid klachten ontstaan en het leefklimaat van uw woning als zeer onaangenaam worden ervaren.
balans ventilatie systeem

En bij de oplevering van uw nieuwbouwwoning is het raadzaam om een meting, dan wel inregeling van uw balans ventilatie systeem aan te vragen.

Ook als u last heeft van geluidoverlast van uw WTW kunt u ons inschakelen.
 

WebBouwvakker
Gespecialiseerd in het reinigen en desinfecteren van ventilatiekanalen en het inregelen van mechanische ventilatie systemen.
Uw binnenklimaat, onze zorg.


© Taro-Ventilatie 2006-2018